Privacyverklaring.

Dit is de privacy verklaring van GOBootcamp. GOBootcamp is een bedrijf, gericht op het geven van, bootcamp en outdoor trainingen, waar mogelijk gecombineerd met andere persoonlijke diensten.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door GOBootcamp verzameld worden. Het is daarom goed dat jij precies weet wat daarmee gedaan wordt en hoe jij je wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door GOBootcamp, neem dan gerust contact op via onderstaande mail!

privacy@GOBootcamp.nu

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
GOBootcamp verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. We verwerken deze gegevens vanwege een uitvoering van de overeenkomst en/of om onze diensten zo goed mogelijk op jouw behoeftes af te stemmen. Het betreft hier onder andere, maar niet uitsluitend, je naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, IBAN-bankrekeningnummer en IP-adres.

WAAROM GOBOOTCAMP GEGEVENS NODIG HEEFT
GOBootcamp verwerkt jouw persoonsgegevens onder andere voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling;
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
  • GOBootcamp analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
  • GOBootcamp volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte;
  • GOBootcamp verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

HOE LANG GOBOOTCAMP GEGEVENS BEWAART
GOBootcamp bewaart jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan strikt noodzakelijk is. Je gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jouw tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
GOBootcamp verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij kunnen wel gebruik maken van de diensten van Verwerkers bij het verwerken van jouw gegevens. Met deze bedrijven sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Deze Verwerkers zullen jouw gegevens alleen volgens onze opdracht verwerken en nooit voor eigen doeleinden. GOBootcamp blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van de volgende Verwerkers: SportBit.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van GOBootcamp worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. GOBootcamp gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

COOKIES
GOBootcamp maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van GOBootcamp bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan GOBootcamp te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. GOBootcamp heeft hier geen invloed op. GOBootcamp heeft Google geen toestemming gegeven om via GOBootcamp verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@GOBootcamp.nu, GOBootcamp zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

BEVEILIGEN
GOBootcamp neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van GOBootcamp maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien jij meer informatie wenst over de beveiliging van door GOBootcamp verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met GOBootcamp op via privacy@GOBootcamp.nu. GOBootcamp.nu is een website van GOBootcamp.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

privacy@GOBootcamp.nu
Heveapad 42 | 9601 KX | Hoogezand
BTW-ID NL003282187B91 | KvK 78081610